https://www.lifarma.com/catalogus/bestrijding/onkruidbestrijding/genoxone-zx-250-ml/_381_w_1640_659194_NL_1
Vorig artikel Toon lijst
https://www.lifarma.com/catalogus/bestrijding/onkruidbestrijding/genoxone-zx-250-ml/_381_w_1640_659194_NL_1

Genoxone ZX 250 ml

Artikelnummer4863
Omschrijving
Bijlagen

Genoxone ZX 250 ml

Direct en effectief onkruid bestrijden zonder gras aan te tasten.

KLIK ALTIJD OP ONDERSTAANDE LINK VOOR DE ACTUELE TOELATING bij het CTGB. Niet-professioneel gebruik.

En alleen toegelaten in Nederland.

Toelatingsnummer: 13497 NL .
Gebruik dit product veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie!
https://toelatingen.ctgb.nl/nl/authorisations

Genoxone ZX gaat vanaf nu de strijd aan tegen alle hardnekkige onkruiden! Dit middel is zeer breed inzetbaar tegen de meest voorkomende lastige onkruiden zoals paardenbloemen, brandnetels, heermoes, distels en zevenblad. Ook bramen en ander struikgewas kunt u met Genoxone ZX prima aanpakken. Het middel is toegelaten voor gebruik op permanent onbeteelde terreinen, met uitzondering van verhardingen. Genoxone ZX is selectief en bestrijdt geen grassen. 
Ideaal dus om een toch een bodembedekker in stand te houden maar wel de lastige onkruiden aan te pakken.

Werkzame stoffen: 2,4-D en triclopyr.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een pleksgewijze toepassing in de volgende toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied Te bestrijden organisme Dosering (middel) per toepassing Maximaal aantal toepassingen per jaar
Onverharde terreinen Onkruiden en houtachtige planten

1,25% (12,5 ml middel per liter water = spuitvloeistof)

1 liter spuitvloeistof per 20 m2

1

 

Toepassingsvoorwaarden
Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in (volks)tuinen.
Niet toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden. U kunt in uw gemeente informeren of u in een dergelijk gebied woont. Niet toepassen tussen 1 september en 1 maart. Dit middel mag niet worden toegepast op open (grind, schelpen, grasbetontegels etc.), halfopen (tegels, straatstenen etc.) en gesloten verhardingen (asfalt, beton etc.)
Wacht minimaal 4 weken met inzaaien van gewassen op met Genoxone ZX behandelde percelen.
Het middel kan schade doen aan veel gewassen. Bij voorkeur niet toepassen in een warme of zonnige periode of als deze kort na toepassing wordt verwacht. Niet gebruiken in kassen. Voorkom dat het middel op bladeren van bomen terechtkomt. Coniferen in rusttoestand zijn ongevoelig voor Genoxone ZX, toch moet contact vermeden worden.

Verpakking: 1 st.

 

Toepassingsgebieden

In en om het huis binnen de prive-sfeer (amateur)


Onverharde terreinen
Doelorganismen (versie 1.0)


Plantae (Onkruiden)
Marchantiophyta (Levermossen)
Incertae sedis (Overige gewassen)
Incertae sedis dekvruchten (Dekvruchten)
Incertae sedis holle stengel onkruiden (Holle stengel onkruiden)
Incertae sedis doodspuiten (Doodspuiten)
Incertae sedis gewassen uit fytosanitaire overweging (Gewassen uit fytosanitaire overweging)
Incertae sedis (nieuwe opkomende) scheuten van afgezaagde bomen en struiken ((Nieuwe opkomende) scheuten van
afgezaagde bomen en struiken)
Incertae sedis graanopslag (Graanopslag)
Incertae sedis bietopslag (Bietopslag)
Incertae sedis aardappelopslag (Aardappelopslag)
Incertae sedis opslag (Opslag)
Incertae sedis uitlopers (Uitlopers)
Incertae sedis wortelopslag (Wortelopslag)
Incertae sedis zijscheuten (Zijscheuten)
Incertae sedis stobben (Stobben)
Compositae (Samengesteldbloemigen)
Polygonaceae (Veelknopigen)
Bryophyta (Mossen)
Marchanthiophyta
Bryopsida (Bladmossen)
Chlorophyta (Groenwieren)
Pleurococcus (Algen)


Dicotyledonae (1 year) (Eenjarige breedbladige onkruiden)
Abutilon theophrasti (Fluweelblad)
Aethusa cynapium (Hondspeterselie)
Amaranthus blitoides (Nerfamarant) (Nerfamarant)
Amaranthus retroflexus (Papegaaienkruid) (Papegaaienkruid)
Anagallis arvensis (Rood guichelheil)
Anthemis arvensis (Valse kamille)
Anthemis (Kamille soorten)
Aphanes arvensis (Grote leeuwenklauw)
Aphanes microcarpa (Kleine leeuwenklauw)
Arabidopsis thaliana (Zandraket) (Zandraket)
Arnoseris minima (Korensla)
Antirrhinum orontium (Akkerleeuwenbek)
Atriplex prostata (Spiesmelde) (Spiesmelde)
Atriplex patula (Uitstaande melde)
Atriplex (Melde soorten)
Beta vulgaris subsp. maritima (Strandbiet)
Beta vulgaris (Biet)
Bidens tripartita (Veerdelig tandzaad) (Veerdelig tandzaad)
Capsella bursa-pastoris (Herderstasje) (Herderstasje)
Cardamine hirsuta (Kleine veldkers) (Kleine veldkers, Veldkers)
Cymbalaria muralis (Muurleeuwenbek)
Centaurea cyanus (Korenbloem)
Cerastium glomeratum (Kluwen hoornbloem) (Kluwen hoornbloem)
Chenopodium album (Melganzenvoet) (Melganzenvoet)
Chenopodium serotinum (Stippelganzenvoet) (Stippelganzenvoet)
Chenopodium glaucum (Zeegroene ganzenvoet) (Zeegroene ganzenvoet)
Chenopodium polyspermum (Korrelganzenvoet)
Chenopodium rubrum (Rode ganzenvoet)
Chenopodium (Ganzenvoet soorten)
Chaenorhinum minus (Kleine leeuwenbek)
Chrysanthemum segetum (Gele ganzebloem) (Gele ganzenbloem)
Camelina microcarpa (Huttentut)
Consolida regalis (Wilde ridderspoor)
Coronopus didymus (Kleine varkenskers) (Kleine varkenskers)
Coronopus squamatus (Grote varkenskers) (Grote varkenskers)
Cuscuta campestris (Veldwarkruid)
Cuscuta (Warkruid soorten)
Sisymbrium sophia (Sofiekruid)
Euphorbia exigua (Kleine wolfsmelk)
Euphorbia helioscopia (Kroontjeskruid) (Kroontjeskruid)
Euphorbia peplus (Tuinwolfsmelk)
Conyza canadensis (Canadese fijnstraal)
Erodium cicutarium (Gewone reigersbek)
Erysimum cheiranthoides (Gewone steenraket) (Gewone steenraket)
Fumaria officinalis (Gewone duivekervel) (Gewone duivenkervel)
Galeopsis angustifolia (Smalle raai)
Galeopsis segetum (Bleekgele hennepnetel) (Bleekgele hennepnetel)
Galeopsis tetrahit (Gewone hennepnetel) (Bleekgele hennepnetel)
Galeopsis speciosa (Dauwnetel)
Galium aparine (Kleefkruid)
Galium tricornutum (Driehoornig walstro)
Galinsoga quadriradiata (Harig knopkruid) (Harig knopkruid)
Galinsoga parviflora (Kaal knopkruid) (Kaal knopkruid)
Geranium molle (Zachte ooievaarsbek)
Geranium pusillum (Kleine ooievaarsbek) (Kleine ooievaarsbek)
Gnaphalium uliginosum (Moerasdroogbloem)
Kickxia elatine (Spiesleeuwenbek)
Kickxia spuria (Eironde leeuwenbek)
Lamium amplexicaule (Hoenderbeet) (Hoenderbeet)
Lamium incisum (Ingesneden dovenetel)
Lamium purpureum (Paarse dovenetel)
Lapsana communis (Akkerkool)
Legousia durandi (Spiegelklokje)
Buglossoides arvensis (Ruw parelzaad)
Anchusa arvensis (Kromhals)
Matricaria recutita (Echte kamille, Matricaria chamomilla, Chamomilla vulgaris, Chamomilla recutita) (Echte kamille)
Matricaria maritima (Reukloze kamille) (Reukloze kamille)
Tripleurospermum maritimum (Strandkamille)
Matricaria discoidea (Schijfkamille) (Schijfkamille)
Matricaria (Kamille soorten)
Mercurialis annua (Tuinbingelkruid) (Tuinbingelkruid)
Myosotis arvensis (Akkervergeet-mij-nietje) (Akkervergeet-mij-nietje)
Myosotis (Vergeet-mij-nietje soorten)
Myosurus minimus (Muizenstaart)
Papaver (Klaproos soorten)
Polygonum aviculare (Varkensgras) (Varkensgras)
Polygonum convolvulus (Zwaluwtong) (Zwaluwtong)
Polygonum mite (Zachte duizendknoop)
Polygonum hydropyper (Waterpeper) (Waterpeper)
Polygonum lapathifolium (Knopige duizendknoop) (Knopige duizendknoop)
Polygonum persicaria (Perzikkruid) (Perzikkruid)
Polygonum (Duizendknoop soorten)
Persicaria tomentosa (Viltige duizendknoop) (Viltige duizendknoop)
Portulaca oleracea (Wilde postelein)
Ranunculus arvensis (Akkerboterbloem) (Akkerboterbloem)
Batrachium fluitans (Vlottende waterranonkel)
Ranunculus sceleratus (Blaartrekkende boterbloem) (Blaartrekkende boterbloem)
Raphanus raphanistrum (Knopherik)
Raphanus sativus (Radijs)
Rhinanthus angustifolius (Grote ratelaar)
Rorippa palustris (Moeraskers)
Senecio (Kruiskruid soorten)
Senecio vulgaris (Klein kruiskruid)
Sinapis arvensis (Herik)
Solanum nigrum (Zwarte nachtschade)
Sonchus asper (Gekroesde melkdistel)
Sonchus oleraceus (Gewone melkdistel) (Gewone melkdistel)
Sonchus sp. (Distel)
Spergularia rubra (Rode schijnspurrie)
Spergula arvensis (Gewone spurrie) (Gewone spurrie)
Stachys arvensis (Akkerandoorn)
Stellaria media (Vogelmuur)
Teesdalia nudicaulis (Klein tasjeskruid)
Thlaspi arvense (Witte krodde)
Trifolium arvense (Hazenpootje)
Trifolium ornithopodioides (Vogelpootklaver) (Vogelpootklaver)
Urtica urens (Kleine brandnetel)
Veronica agrestis (Akkerereprijs) (Akkerereprijs)
Veronica hederifolia (Klimopereprijs) (Klimopereprijs)
Veronica persica (Grote ereprijs)
Veronica (Ereprijs soorten)
Vicia hirsuta (Ringelwikke)
Vicia sativa (Voederwikke)
Vicia sepium (Heggenwikke)
Vicia (Wikke soorten)
Vicia tetrasperma (Vierzaadwikke) (Vierzaadwikke)
Vicia villosa (Bonte wikke)
Viola arvensis (Akkerviooltje)
Viola tricolor (Driekleurig viooltje)

Dicotyledonae (2 year) (Tweejarige breedbladige onkruiden)

Arctium minus (Kleine klit)
Brassica napus (Koolzaad)
Brassica rapa subsp. oleifera (Raapzaad)
Cirsium sp (Distel)
Cirsium palustre (Kale jonker)
Cirsium vulgare (Speerdistel)
Conium maculatum (Gevlekte scheerling)
Carduus crispus (Kruldistel)
Carduus sp. (Distel)
Carum carvi (Echte karwij)
Daucus carota (Peen)
Oenothera erythrosepala (Grote teunisbloem)
Oenothera parviflora (Kleine teunisbloem)
Jacobaea paludosa (Jacobskruiskruid)
Verbascum densiflorum (Stalkaars)
Gymnospermae
Pinus sylvestris
Monocotyledonae (Eenzaadlobbigen)
Overblijvende grassen (Overblijvende grassen)
Elymus repens (Kweek)
Bambusoideae (Bamboe soorten)
Agrostis stolonifera (Fioringras, Wit struisgras, bentpollen)
Sorghum halepense (Johnsongras)
Agrostis tenuis (Gewoon struisgras, bentpollen, Agrostis capillaris)
Alopecurus aequalis (Rosse vossenstaart)
Alopecurus geniculatus (Geknikte vossenstaart)
Alopecurus pratensis (Grote vossenstaart)
Arrhenatherum elatius (Glanshaver)
Cynodon dactylon (Handjesgras)
Corynephorus canescens (Buntgras)
Deschampsia cespitosa (Ruwe smele)
Deschampsia flexuosa (Bochtige smele)
Festuca arundinacea (Rietzwenkgras)
Festuca rubra (Roodzwenkgras)
Festuca (Zwenkgras soorten)
Glyceria fluitans (Mannagras)
Glyceria aquatica (Liesgras)
Holcus lanatus (Witbol)
Lolium perenne (Engels raaigras)
Molinia caerulea (Pijpestrootje)
Phragmites australis (Riet)
Poa pratensis (Veldbeemdgras)
Poa trivialis (Ruw beemdgras)


Overblijvende overige eenzaadlobbigen (Overblijvende overige eenzaadlobbigen)
Acorus calamus (Kalmoes)
Calla palustris (Slangenwortel)
Carex acuta (Scherpe zegge)
Carex (Zegge soorten)
Cyperus esculentus (Knolcyperus)
Iris pseudacorus (Gele lis)
Juncus bufonius (Greppelrus)
Juncus effusus (Pitrus)
Juncus (Rus soorten)
Lemna (Eendekroos soorten)
Luzula campestris (Gewone veldbies)
Luzula multiflora (Veelbloemige veldbies)
Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid)
Scirpus maritimus (Heen)
Sparganium (Egelskop soorten)
Typha angustifolia (Kleine lisdodde)
Typha latifolia (Grote lisdodde)
Eenjarige grassen (Eenjarige grassen)
Avena sterilis (Wilde haver)
Avena sativa (Haver)
Avena (Wilde haver soorten)
Hordeum vulgare 'zomergerst' (Zomergerst)
Hordeum vulgare 'wintergerst' (Wintergerst)
Hordeum vulgare (Gerst)
Secale cereale (Rogge)
Triticum aestivum 'zomertarwe' (Zomertarwe)
Triticum aestivum (Tarwe)
Zea mays (Mais)
Alopecurus myosuroides (Duist) (Duist)
Apera spica-venti (Windhalm)
Anthoxanthum aristatum (Slofhak)
Avena fatua (Oot, wilde haver)
Bromus mollis (Zachte dravik)
Lolium (Raaigrassen)
Digitaria ischaemum (Glad vingergras) (Glad vingergras)
Digitaria sanguinalis (Harig vingergras) (Harig vingergras)
Digitaria (Vingergras soorten)
Echinochloa crus-galli (Hanenpoot) (Hanenpoot)
Eragrostis pilosa (Straatliefdegras)
Eragrostis minor (Klein liefdegras)
Poaceae (Grassen)
Hordeum marinum (Kruipertje)
Anisantha sterilis (IJle dravik)
Lolium multiflorum (Italiaans raaigras)
Poa sp.
Poa annua (Straatgras)
Setaria (Naaldaar soorten)
Setaria verticillata (Kransnaaldaar)
Setaria viridis (Groene naaldaar)
Pteridophyta (Varens)
Equisetum arvense (Heermoes)
Equisetum palustre (Lidrus)
Equisetum (Paardestaart soorten)
Lycopsida (Grote wolfsklauw)
Lycopodium clavatum
Pteropsida (Grote kroosvaren)
Azolla filiculoides
Asplenium (Asplenium varen)
Dicotyledonae (>1 year) (Overblijvende breedbladige onkruiden)
Achillea millefolium subsp. lanulosa (Duizendblad) (Duizendblad)
Aegopodium podagraria (Zevenblad) (Zevenblad)
Artemisia vulgaris (Bijvoet)
Allium vineale (Kraailook)
Ambrosia psilostachya (Zandambrosia)
Anthriscus sylvestris (Fluitenkruid) (Fluitenkruid)
Bellis perennis (Madeliefje)
Calystegia sepium (Haagwinde)
Cardamine pratensis (Pinksterbloem) (Pinksterbloem)
Cerastium fontanum (Gewone hoornbloem) (Gewone hoornbloem)
Ceratophyllum (Hoornblad soorten)
Chamaenerion angustifolium (Wilgenroosje)
Cirsium arvense (Akkerdistel)
Cirsium (Vederdistel soorten)
Clematis vitalba (Bosrank)
Convolvulus arvensis (Akkerwinde) (Akkerwinde)
Convolvulus (Winde soorten)
Euphorbia esula (Heksenmelk)
Epilobium (Basterdwederik soorten)
Ranunculus ficaria (Speenkruid)
Glechoma hederacea (Hondsdraf)
Heracleum mantegazzianum (Reuze berenklauw)
Hieracium pilosella (Muizenoor) (Muizenoor)
Hieracium (Havikskruid soorten)
Lamium album (Witte dovenetel)
Leontodon autumnalis (Herfstleeuwentand) (Herfstleeuwentand)
Leontodon hispidus (Ruige leeuwentand) (Ruige leeuwentand)
Leontodon nudicaulis (Leeuwentand) (Leeuwentand)
Lotus glaber (Smalle rolklaver)
Mentha arvensis (Akkermunt)
Myriophyllum (Vederkruid soorten)
Rorippa nasturtium-aquaticum (Witte waterkers)
Nuphar lutea (Gele plomp)
Nymphaea ampla (Witte waterlelie)
Nymphoides peltata (Watergentiaan)
Oxalis acetosella (Witte klaverzuring)
Oxalis fontana (Stijve klaverzuring)
Petasites hybridus (Groot hoefblad)
Plantago lanceolata (Smalle weegbree) (Smalle weegbree)
Plantago major (Grote weegbree)
Polygonum amphibium (Veenwortel) (Veenwortel)
Polygonum cuspidatum (Japanse duizendknoop) (Japanse duizendknoop)
Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers)
Prunella vulgaris (Gewone brunel) (Gewone brunel)
Potentilla argentea (Viltganzerik)
Potentilla anserina (Zilverschoon)
Potentilla erecta (Tormentil)
Potamogeton (Fonteinkruid soorten)
Ranunculus acris (Scherpe boterbloem)
Ranunculus auricomus (Gulden boterbloem) (Gulden boterbloem)
Ranunculus flammula (Egelboterbloem) (Egelboterbloem)
Ranunculus lingua (Grote boterbloem) (Grote boterbloem)
Ranunculus repens (Kruipende boterbloem) (Kruipende boterbloem)
Ranunculus (Boterbloem soorten)
Rorippa sylvestris (Akkerkers) (Akkerkers)
Rubus fruticosus (Braam)
Rubus idaeus (Framboos)
Rumex acetosella (Schapenzuring)
Rumex acetosa (Veldzuring)
Rumex obtusifolius (Ridderzuring) (Ridderzuring)
Rumex (Zuring soorten)
Scorzonera hispanica (Grote schorseneer)
Sedum acre (Muurpeper)
Senecio aquaticus (Waterkruiskruid) (Waterkruiskruid)
Senecio inaequidens (Bezemkruiskruid)
Sherardia arvensis (Blauw walstro)
Solanum tuberosum (Aardappel) (Aardappel)
Sonchus arvensis (Akkermelkdistel)
Stachys palustris (Moerasandoorn) (Moerasandoorn)
Symphytum officinale (Smeerwortel)
Taraxacum officinale (Gewone paardebloem) (Gewone paardenbloem, Paardenbloem)
Trifolium repens (Witte klaver)
Trifolium (Klaver soorten)
Tussilago farfara (Klein hoefblad) (Klein hoefblad)
Urtica dioica (Grote brandnetel)
Veronica filiformis (Draadereprijs) (Draadereprijs)
Woody plants (Houtachtige planten)

Bijlagen

Hier staan alle bijlagen van dit artikel. U kunt erop klikken om deze te downloaden.

Nieuws
bundeling-krachten-trouw-nutrition-en-lifarma
Bundeling krachten Trouw Nutrition en Lifarma
no-farmers-no-food
NO FARMERS NO FOOD
nieuwste-generatie-inweekmiddelen
Nieuwste generatie inweekmiddelen
parasect
Productnieuws Parasect
tesla-grondkoelingen
TESLA Grondkoelingen, geplaatst
bovengrondse-kadaverkoelingen
NIEUW. Bovengrondse kadaverkoelingen met bakken
virkill-het-desinfectiemiddel
Virkill. Hét desinfectiemiddel