https://www.lifarma.com/catalogus/bestrijding/ratten-muizenbestrijding/ratten-muizenvergif/hawk-blox-4-kg-nl/_381_w_1211_658120_NL_1
Vorig artikel Toon lijst
https://www.lifarma.com/catalogus/bestrijding/ratten-muizenbestrijding/ratten-muizenvergif/hawk-blox-4-kg-nl/_381_w_1211_658120_NL_1

Hawk Blox 4 kg (NL)

Artikelnummer4299
Prijs per stuk Verkoopeenheid stuk
Omschrijving
Extra informatie

Op basis van Bromadiolon

KNAAGDIERBEHEERSING Vanaf 1 juli 2015 heeft elke agrariër een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het toepassen van professionele ratten- en muizenmiddelen (rodenticiden) op het eigen bedrijf. De regelgeving vloeit voort uit het overheidsbeleid naar een verder zorgvuldig gebruik van rodenticiden en het voorkomen van resistenties. De vakbekwaamheid knaagdierbeheersing kan zelfstandig bestaan of worden toegevoegd aan het vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming. Wij mogen u alleen professionele gewasbeschermingsmiddelen en rodenticiden verkopen en leveren als aantoonbaar is gebleken dat u beschikt over een geldig vakbekwaamheidsbewijs.

 

KLIK ALTIJD OP ONDERSTAANDE LINK VOOR DE ACTUELE TOELATING bij het CTGB.

Toelatingsnummer: NL 0006285-000
Gebruik Tomcat Blox veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie!

Professioneel lokaas in blokvorm met een uiterst smakelijk receptuur, klaar voor gebruik.

Werkzamestof:

Bromaldiolon 0.0052%

Gebruik:

Lokaas verstrekken in voerdozen

Verpakking:

4 KG

 

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
 
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 7 maart 2008 tot wijziging van de toelating van het middel Tomcat Blox, toelatingnummer 11885 N
 
 
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en huismuizen, met dien verstande, dat in ruimten het lokaas moet worden uitgezet in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerkistjes of -doosjes en buiten in speciaal ingerichte voerplaatsen, echter op zodanige wijze dat het lokaas niet binnen bereik van kinderen, vee, huisdieren of vogels kan komen.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:
·      personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of
·      personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren
·      agrarische ondernemers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken.
 
 
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
 
Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door ratten en huismuizen. Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk voedsel voor ratten en muizen beschikbaar te zijn. Daarom bijvoorbeeld in stallen ‘s avonds voerbakken sluiten en resten en gemorst voer verwijderen. Het lokaas uitzetten op plaatsen waar de ratten of huismuizen geregeld komen: on of bij hol-ingangen of schuilplaatsen, op looppaden (sporen!), op plaatsen waar ze voedsel halen of knagen (N.B. bij zwarte ratten vooral hooggelegen voerplaatsen inrichten). Het lokaas moet worden uitgezet in speciale van boven afgesloten voerkistjes of -dozen, en steeds zodanig dat kinderen, vee, huisdieren en vogels er niet bij komen. Het middel is bijzonder geschikt voor gebruik op vochtige plaatsen.
Ratten:
Als regel dient met intervallen van 5 tot 10 meter een voerplaats te worden ingericht. Zet 1 tot
2 Tomcat Blox per voerplaats uit. Plaats het lokaas dichtbij hol-ingangen, bij aangeknaagde openingen, langs muren en op andere plaatsen waar ratten gewend zijn voedsel op te nemen.
Muizen:
Als regel dient met intervallen van 2 tot 4 meter een voerplaats te worden ingericht. Zet
1 Tomcat Blox per voerplaats uit. Zet lokaas uit op plaatsen waar muizen zijn waargenomen. Het lokaas moet gedurende enkele dagen in ruime mate aanwezig zijn; controleer daarom de opname elke 2 à 3 dagen en ververs of vul het lokaas aan waar nodig tot er in het geheel geen opname meer is.

 


Lokaas dat voor een groot deel is opgenomen of door bevuiling niet meer aantrekkelijk is, geheel vervangen. Als er niet meer van opgenomen wordt, de resten lokaas verzamelen en veilig verwijderen. (cf Wet Milieubeheer). Dode ratten of muizen (de eerste worden na ± 3 dagen gevonden) verzamelen en veilig verwijderen, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Katten tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren.

 

Voorts dienen de noodzakelijke maatregelen in het kader van de rat- en muiswering te worden getroffen.
modernisering van de Gebruiksaanwijzing plaatsgevonden.
Nieuws
bundeling-krachten-trouw-nutrition-en-lifarma
Bundeling krachten Trouw Nutrition en Lifarma
no-farmers-no-food
NO FARMERS NO FOOD
nieuwste-generatie-inweekmiddelen
Nieuwste generatie inweekmiddelen
parasect
Productnieuws Parasect
tesla-grondkoelingen
TESLA Grondkoelingen, geplaatst
bovengrondse-kadaverkoelingen
NIEUW. Bovengrondse kadaverkoelingen met bakken
virkill-het-desinfectiemiddel
Virkill. Hét desinfectiemiddel