https://www.lifarma.com/catalogus/reiniging-desinfectie/chemische-produkten/ontsmettingsmiddelen-stal/actisan-5-liter-tabletten/_381_w_1283_659116_NL_1
Vorig artikel Toon lijst Volgend artikel
https://www.lifarma.com/catalogus/reiniging-desinfectie/chemische-produkten/ontsmettingsmiddelen-stal/actisan-5-liter-tabletten/_381_w_1283_659116_NL_1

Actisan 5 Liter (tabletten)

Artikelnummer1361
Omschrijving

Actisan 5 Liter (tabletten, 300 stuks)

KLIK ALTIJD OP ONDERSTAANDE LINK VOOR DE ACTUELE TOELATING EN GEBRUIKSAANWIJZING bij het CTGB.

Toelatingsnummer: 8960
Gebruik veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie!

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding of afwering van:

 1. bacteriën (incl. mycobacteriën, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.
 2. bacteriën (incl. mycobacteriën, doch excl. bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
 3. bacteriën in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.
 4. bacteriën en de volgende virussen in transportmiddelen voor dieren:
  klassieke varkenspest virus, virus van de ziekte Aujeszky en mond- en klauwzeer virus.
 5. micro-organismen in zwembadwater, echter uitsluitend in
  a. therapeutische baden
  b. privé baden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra,
  en internaten en mits het middel zodanig wordt gedoseerd dat:
 • het gehalte beschikbaar chloor gemeten met DPD 1 minimaal 2 mg/l en maximaal
  5 mg/l bedraagt.
 • het gehalte cyanuurzuur een concentratie van 100 mg/l niet zal overschrijden.
 1. bacteriën in water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Algemeen

De verpakking koel en donker bewaren.

Het middel niet mengen met reinigingsmiddelen.

Verneveling van het middel is niet toegestaan.

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven.

Minimale inwerkingstijd 5 minuten.

Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

1 tablet weegt 2,7 gram en bevat 1,5 gram actief chloor.

Toepassingsgebieden en doseringen

1a.  Apparatuur en materialen, welke al dan niet in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen.
Dosering: 2 tabletten per 10 water.

1b.  Melkwinningsapparatuur op de boerderij.
Dosering: 1 tablet per 10 liter water.

 1. Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen:

 

 

Gebruiksverdunning

Minimale inwerkingstijd

Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) m.u.v. tbc-afdelingen

1 tablet op 5 liter water

5 min.

Toiletten en overig sanitair

1 tablet op 5 liter water

5 min.

Oppervlakken in tbc-afdelingen

4 tabletten op 1 liter water

5 min.

Oppervlakken en apparatuur in keukens

1 tablet op 5 liter water

5 min.

Was- en beddegoed van tbc-afdelingen

2 tabletten op 5 liter water

1 tablet op 1 liter water

2 tabletten op 1 liter water

6 uur

4 uur

 1 uur

Instrumentarium (m.u.v. cystocopen en andere medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie

1 tablet op 5 liter water

 

 

3.    Dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten
Dosering:
4 tabletten per 10 liter water

 1. Transportmiddelen voor dieren
  Dosering: 10 tabletten per 10 liter water

 

De ontsmetting is vooral gericht op de bestrijding van een aantal besmettelijke veeziekten, zoals bedoeld in de Veewet. Voor de ontsmetting moet grondig worden gereinigd.

De ontsmettingsoplossing wordt gemaakt door 10 tabletten per 10 liter water op te lossen. Deze oplossing over de gereinigde oppervlakken (vloeren en wanden) verspreiden en minimaal 5 minuten laten inwerken.

 

Het middel is ook voor de desinfectie van transportmiddelen voor dieren volgens de Beschikking Ontsmetting Motorrijtuigen en Aanhangwagens (no. J. 4510 d.d. 19 juli 1985) toegelaten.

 1. Voor gebruik in zwembaden gelden de volgende richtlijnen:
  Dit middel is bestemd om zwemwater vrij te houden van bacteriën, algen en andere micro-organismen, die de hygiënische gesteldheid van het water nadelig kunnen beïnvloeden. Het middel is een verbinding van chloor en cyanuurzuur.
  De desinfecterende werking berust op het vrijkomen van chloor. Wanneer het middel aan zwemwater wordt toegevoegd, wordt het chloor verbruikt.
  Het cyanuurzuur wordt echter niet verbruikt; deze blijft in het water achter.
  Wanneer de concentratie van het cyanuurzuur te hoog oploopt zal de werking van het middel teruglopen.
  Aangezien de toe te passen hoeveelheden afhankelijk zijn van de mate, waarin het zwemwater wordt belast kan geen algemeen geldende dosering worden aangegeven.
  Als richtlijn geldt, dat voor een goede werking een minimale concentratie aan beschikbaar chloor van 2 mg/l nodig is en dat om gezondheidsrisico voor de zwemmers te vermijden, de concentratie aan beschikbaar chloor nooit meer dan 5 mg/l en de concentratie aan cyanuurzuur nooit meer dan 100 mg/l dient te bedragen.
  Dit moet regelmatig worden gecontroleerd met daarvoor bestemde testsets. Onder beschikbaar chloor worden die stoffen verstaan die met D.P.D.1 (diëthylparaphenyleendiamine) een kleurreactie geven.
  Als richtlijn kan voorts worden aangegeven, dat 1 gram van dit middel per m3 water een beschikbaar chloorgehalte levert van ten hoogste 0,6 mg/l en een gehalte aan cyanuurzuur van 0,65 mg/l.
 1. Het middel is bestemd voor het onderdrukken van de bacteriegroei in het water in oogstbakken en bloemfusten/-emmers/-vazen.

Dosering: 1 tablet per 50 liter water (30 mg/l actief chloor)

Het middel is in staat om afhankelijk van de temperatuur en de belasting de bacteriegroei gedurende 3 tot 7 dagen effectief te onderdrukken.

 

Waarschuwingen:

 • Verneveling van het middel is niet toegestaan.
 • Het middel niet in direct contact met dieren laten komen.
 • Oppervlakken in tbc-ruimten: toepassing alleen met gebruik van geschikte beschermende kleding (overall + wegwerpoverall met capuchon), gezichtsbescherming, handschoenen en laarzen.
 • Alle andere toepassingen (behalve toepassing in zwembaden en in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen): toepassing alleen met gebruik van beschermde kleding (overall), gezichtsbescherming en handschoenen.
 • Geen beschermde kleding of handschoenen nodig bij toepassing in zwembaden in oogstbakken/bloemfusten/-emmers/-vazen
 • Ter voorkoming van nadelige effecten voor bodemorganismen dient de desinfectie van dier transportmiddelen te worden uitgevoerd op locaties met een verharde ondergrond met afvoer naar een riool met aansluiting op de RWZI.
 • Om in het water levende organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat zwemwater of afvalwater met middelresten rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Verpakking:

1 stk

 

Nieuws
no-farmers-no-food
NO FARMERS NO FOOD
nieuwste-generatie-inweekmiddelen
Nieuwste generatie inweekmiddelen
parasect
Productnieuws Parasect
tesla-grondkoelingen
TESLA Grondkoelingen, geplaatst
bovengrondse-kadaverkoelingen
NIEUW. Bovengrondse kadaverkoelingen met bakken
virkill-het-desinfectiemiddel
Virkill. Hét desinfectiemiddel