https://www.lifarma.com/knaagdierbeheersing/_382_n__29_NL_111
NIEUW Kuikenpapier Rood
nieuw-kuikenpapier-rood
24 september 2020
Pluimvee - Actie Orthosol Hittestress Mix Plus
pluimvee-actie-orthosol-hittestress-mix-plus
18 april 2018
Onze Hittestress producten
onze-hittestress-producten
7 juni 2019
Productnieuws Parasect
parasect
15 mei 2019
Nieuwste generatie inweekmiddelen
nieuwste-generatie-inweekmiddelen
16 december 2015
TESLA Grondkoelingen, geplaatst
tesla-grondkoelingen
13 maart 2015
NIEUW. Bovengrondse kadaverkoelingen met bakken
bovengrondse-kadaverkoelingen
19 juni 2017
GMP+ en Securefeed
certificering
7 december 2018
Extra informatie Knaagdier beheersing
knaagdierbeheersing
13 januari 2017

Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA)

Klik hier om naar Bureau Erkenningen voor meer informatie.

Klik hier om naar de meeste gestelde vragen te gaan bij Bureau Erkenningen over meer duidelijkheid mbt knaagdierbeheersing.

Tot 1 juli 2015 geldt voor agrarische bedrijven een vrijstelling om professionele rodenticiden te gebruiken. Vanaf 1 juli 2015 vervalt deze vrijstelling.

Vanaf 1 juli 2015 is voor het gebruik van professionele rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs nodig. Een en ander is vervat in Regeling gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, artikel 6.6.d

d. het toepassen van biociden voor het afweren of bestrijden van knaagdieren door een agrarische ondernemer op het eigen bedrijf door een houder van een licentie voor het beheersen van knaagdieren door een agrarische ondernemer op het eigen bedrijf, bedoeld in bijlage VI, onderdeel E, en die daartoe een licentie van bureau Erkenningen van de AOC-Raad heeft ontvangen. De geldigheid van bovengenoemde licentie wordt na afloop van een termijn van vijf jaar door bureau Erkenningen van de AOC-Raad verlengd indien is voldaan aan de eindtermen voor onderwijs als genoemd in bijlage VI, onderdeel F;

Voor het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs KBA zijn twee hoofdroutes.

  1. met een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming
  2. zonder geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming

Toelichting 1- Met een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming kan een extra kennisbijeenkomst gevolgd worden. Na het volgen van de bijeenkomst wordt aan de deelnemer een nieuw vakbekwaamheidsbewijs thuisgestuurd. Het nieuwe bewijs heeft hetzelfde nummer als het bestaande vakbekwaamheidsbewijs. Op dit nieuwe bewijs staan zijn vakbekwaamheden gewasbescherming en knaagdierbeheersing.

Het vakbekwaamheidsbewijs heeft de looptijd van het gewasbeschermingsbewijs. Nadat voldoende bijeenkomsten gewasbescherming zijn gevolgd wordt de pas verlengd inclusief de knaagdier aantekening.

Toelichting 2- Zonder geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming moet een examen worden afgelegd. Nadat de deelnemer geslaagd is, wordt een pasje toegestuurd. Het pasje gaat in op de dag van het examen*. Verlengen van dit pasje gaat daarna ook via een kennisbijeenkomst óf opnieuw examen doen.
 

In de wet en regelgeving is een wijziging gekomen per 1 januari 2017. Met deze wijziging wordt beoogd het gebruik van anticoagulantia (een rodenticide) te verminderen.

Knaagdierbeheersing gaat uit van de principes van IPM. Integrated Pest Management, oftewel: Geïntegreerde Beheersing.
Dit betekent:

  • Eerst vaststellen wat er aan de hand is.
  • Nemen van preventieve maatregelen
  • Niet chemische bestrijding
  • Chemische bestrijding
  • Evaluatie

Het toepassen van anticoagulantia is het sluitstuk van een reeks van maatregelen.

De wet- en regelgeving maakt een onderscheid tussen de toepassing binnen en buiten bedrijfsgebouwen.

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor binnen de regels zoals ze nu zijn.

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor buiten, bij het uiteindelijk toepassen van anticoagulantia, bijzondere maatregelen.

  1. Degene die middelen toepast dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd
  2. Het bedrijf waarop het middel wordt toegepast dient gecertificeerd te zijn.

Cursussen en examens KBA-GB worden gegeven door bevoegde AOC docenten in combinatie met ervaren plaagdierbeheersers. De examens zijn in opdracht van Bureau Erkenningen opgesteld en worden digitaal afgenomen. Het volgen van de bijeenkomst (soms genaamd cursus, soms genaamd kennisbijeenkomst) is verplicht.

Er kan alleen examen gedaan worden door mensen die beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs met daarop de vermelding KBA. Soms is dat zelfstandig, vaak in combinatie met het vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming.
Na het slagen voor het examen KBA-GB ontvangt u een nieuw vakbekwaamheidsbewijs. Ook op de app van Bureau Erkenningen (Android en iPhone) is het nieuwe bewijs dan zichtbaar.

De examens KBA-GB kunnen afgenomen worden vanaf 9 januari 2017.

Aanmelden voor bedrijfscertificering van agrarische bedrijven kan vanaf begin december 2016 op de site van Bureau Erkenningen

Wanneer men zich aanmeld voor bedrijfscertificering voor 1 januari 2017 heeft men de gelegenheid om tot 1 juni 2017 aan de exameneisen te voldoen. De examens KBA-GB zijn er vanaf 1 januari 2017.

Klik hier om naar Bureau Erkenningen voor meer informatie.