Aanzuren van drinkwater

Het verstrekken van zuren via het drinkwater kan een belangrijk onderdeel zijn voor een hogere gezondheidsstatus en betere resultaten. Het aanzuren van water heeft enerzijds een antibacteriële werking en zorgt er daarmee voor dat de bacteriedruk in het verteringsstelsel wordt verlaagd. Anderzijds optimaliseert het de voervertering.

Een goede opvolging van de kwaliteit van het drinkwater is cruciaal om de gezondheid en prestaties van bijvoorbeeld biggen te ondersteunen. Het aanzuren van drinkwater biedt flexibiliteit. Het biedt de mogelijkheid om de zuurgraad van het drinkwater per stal of afdeling zelf onmiddellijk bij te sturen als de gezondheid van uw dieren daarom vraagt. Neem op regelmatige basis waterstalen en kijk hoe de chemische en bacteriologische waterkwaliteit evolueert. Ga na op het bedrijf hoeveel de varkens effectief drinken en vergeet niet dat, wanneer de waterkwaliteit niet optimaal is, er bijgestuurd kan worden.

We hebben diverse zuren in ons assortiment, o.a. Selko. Ieder zuur heeft zijn eigen kenmerken, zodat er altijd een zuur tussen zit die de ontwikkeling van de varkens optimaal houdt.

Bekijken hier de diverse zuren onze website.

Laat u hierin adviseren!